Volgende wedstrijd Terneuzen 1

Terneuzen - Zundert

26 JANUARI Competitiewedstrijd; aanvang 14:30 uur

Sponsor wedstrijdbal: Fien Alberti

Algemene Ledenvergadering 12 december '19

Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op donderdag 12 december 2019. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
voetbalvereniging Terneuzen donderdag 12 december 2019

Ontvangst:            19.30 uur                             
Aanvang:              20.00 uur
Locatie:                 kantine vv Terneuzen

Agenda

 1. Opening van de vergadering
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ALV 2018
 5. Jaarverslag 2018 – 2019
 6. Jaarrekeningen 2017 – 2018 en 2018 – 2019
 7. Verslag kascommissie 2017 – 2018 en 2018 – 2019
 8. Begroting 2019 – 2020
 9. Fusie vereniging beheer sportaccommodatie Terneuzen en VV Terneuzen
 10. Voorstel aanpassing contributie
 11. Benoeming nieuwe bestuursleden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

Bestuur VV Terneuzen


Van der Poel Terneuzen Heineken TMS