Nieuwsbrief	VV Terneuzen

Algemene ledenvergadering woensdag 4 juli '18

Beste leden,

 

Namens het bestuur nodigen we de leden uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen. 

Wanneer: woensdag 4 juli 2018

Waar: Kantine vv Terneuzen

Hoe laat : start 20.00 uur

Wat willen we bespreken: naast de opening en welkomstwoord door de voorzitter en de notulen van de ledenvergadering van 20 december 2017 staat het jaarverslag van de secretaris op de agenda.

Daarnaast willen we de begroting 2018-2019 en meerjarenraming 2018-2023 toelichten.

Ook willen we met jullie van gedachten wisselen over de inzet van vrijwilligers.

 

300_nwsbrief.jpg

 

De inzet van vrijwilligers binnen onze vereniging is een onderwerp dat ons al een tijd bezig houdt. De oplossing is nog niet gevonden. Het wordt steeds lastiger om scheidsrechters en trainers en leiders voor teams te vinden. Ook de bemensing van het wedstrijdsecretariaat wordt een toenemend probleem. Het kunnen aanbieden van voetbal komt daardoor onder steeds sterkere druk te staan. Het bestuur wil tijdens de ledenvergadering de meningen over de verschillende onderwerpen peilen en bespreken welke leden bereid zijn bepaalde taken uit te voeren.

Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen

We hopen jullie te mogen begroeten op woensdag 4 juli a.s.

 

Sportieve groet

Namens Bestuur vv TerneuzenVV Terneuzen: Van, voor en door Roodzwarters

Nieuwsbrief	VV Terneuzen
Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven.
Realisatie: TiDi Media