Nieuwsbrief	VV Terneuzen

Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Algemene ledenvergadering 20 december 2017

Op 20 december 2017 wordt in de kantine een algemene ledenvergadering gehouden.

De leden worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

De vergadering begint  om 20.00 uur. Op de agenda staan:

  1. Opening en welkomstwoord voorzitter
  2. Jaarrekening 2016 -2017, met toelichting voorzitter kascommissie
  3. Begroting 2017-2018 een meerjarenraming 2017-2022
  4. Inzet vrijwilligers
  5. Rondvraag.

Het bestuur verwelkomt u graag!VV Terneuzen: Van, voor en door Roodzwarters

Nieuwsbrief	VV Terneuzen
Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven.
Realisatie: TiDi Media